Σάββατο 24 Αυγούστου 2013

Ηρακλής & Λερναία Ύδρα

Στημένο παιχνίδι
27 Απριλίου 2013 live στη ΛΕ.Φ.ΚΑ.....Είναι εκείνοι, που όλους τους επαναστάτες
τους βαφτίζουν με τη μία, τρομοκράτες,
ενώ οι ίδιοι επιβάλλονται με βία
παράγουν όπλα και ασκούν τρομοκρατία
Κι έχουν τα σύνορα μόνο για τους λαούς
και συντηρούνε αστυνομίες και στρατούς
για να κρατούν τον κόσμο στο σκοτάδι
χωρίς αντίρρηση, σαν ζώα στο κοπάδι....