"Αντίθεση"

Πειραματική Καλλιτεχνική σκηνή ΑΝ.Α.Σ.Α - ΛΕ.Φ.ΚΑ

Σκοπός...η ελεύθερη και αδέσμευτη δημιουργία.