Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013

"Πρώτα ήρθαν..."


"Όταν οι Ναζί ήρθαν για τους κομμουνιστές,
έμεινα σιωπηλός,
δεν ήμουν κομμουνιστής.
Ύστερα φυλάκισαν τους κοινωνικούς δημοκράτες,
κι εγώ έμεινα σιωπηλός,
δεν ήμουν κοινωνικός δημοκράτης.
Ύστερα ήρθαν για τους συνδικαλιστές,
κι εγώ δε μίλησα,
δεν ήμουν συνδικαλιστής.
Ύστερα ήρθαν για τους Εβραίους,
κι εγώ δε μίλησα,
δεν ήμουν Εβραίος.
Όταν ήρθαν για μένα,
δεν είχε απομείνει κανένας, να μιλήσει για μένα."

 Το ποίημα “Πρώτα ήρθαν…” αποδίδεται στον Πάστορα Martin Niemöller (1892–1984) για την αδράνεια των Γερμανών διανοητών απέναντι στην άνοδο των Ναζί στην εξουσία και την εξολόθρευση των διαδοχικά επιλεγμένων στόχων τους.