Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020

Αντιφασιστική Συγκέντρωση στο Εφετείο Αθήνας για τη δίκη της ΧΑ, 7 Οκτώβρη 2020

 Όλοι στην Αντιφασιστική Συγκέντρωση για τη δίκη της ΧΑ 

Ο φασισμός τσακίζεται στο δρόμο